Back to Top

Huishoudelijk reglement

Ten behoeve van ieder zijn veiligheid en plezier in het rijden kent onze vereniging/manege een aantal huisregels.

Huisregels voor ruiters, menners, eigenaren van paarden, medewerkers, toeschouwers en vrijwilligers:

 • Elke ruiter en toeschouwer betreedt de manege op eigen risico.
 • Stal Breimer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen, dieren en/of goederen.
 • Elke les, welke wordt gevolgd door een ruiter, is geheel voor eigen risico.
 • Alles wat door een ruiter/pensionklant wordt vernield/beschadigd moet worden doorgegeven aan de Fam. Breimer.
 • Iedereen dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens de lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deel nemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Er mag in de rijbaan/rijbanen en te paard niet worden gerookt.
 • Tijdens het rijden/mennen worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden/mennen is niet toegestaan.
 • Te paard en tijdens het mennen mag niet worden gerookt.
 • Gemaakte rommel of mest wordt opgeruimd door de ruiter/vrijwilliger.
 • Gebruikte hindernissen worden opgeruimd en teruggeplaatst.
 • In de wachtruimte wordt niet gerookt.

Lessen / Abonnementen:

 • Lessen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld te worden.
 • Elke klant dient lid te zijn van de KNHS (zie lesovereenkomst/stalovereenkomst).
 • De geldende tarieven kunt u terug vinden op www.stalbreimer.nl

Het opzeggen van een (les)abonnement moet altijd 4 weken voorafgaande aan een nieuwe les periode.